ZŠ HLUBČická

Naše škola nabízí vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotním znevýhodněním. Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro běžné školy ve třídách s 1 pedagogem a 1 až 2 asistenty v kolektivu do 14 dětí. Tím je zajištěn individuální přístup ve výuce a co nejoptimálnější podmínky pro osobnostní rozvoj každého dítěte. Vzhledem k tomu, že žáci budou vzděláváni podle programu pro běžné školy, rodiče nemusí mít obavy z toho, že by jejich dítě bylo omezeno ve výběru dalšího vzdělávání.

 

Jiný přístup:

Vnímáme každé dítě jako jedinečnou osobnost. Víme, že naše znalosti a zkušenosti jsou jako semínka, která se buď uchytí, nebo ne. Jsou to příležitosti, které dětem dáváme.

Ve výuce používáme prvky muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie....

Muzikoterapie:

Příběh naší školy je jako melodie, kterou spolu na různé nástroje hrají děti i učitelé. Někdy je naše hudba živá, dynamická a hlasitá, někdy je jako pomalu tekoucí řeka. Jsou chvíle, kdy se v pravidelném rytmu objeví zdánlivě nesouladné zvuky. Každý z nich má ale svůj smysl. Společně se učíme pro život. Společně se učíme pro lásku k sobě samým, k sobě navzájem, ke světu.

ZŠ speciální

 

Popisek obrázku 1
Popisek obrázku 2
ZŠ speciální

 

Popisek obrázku 1
Popisek obrázku 2

Arteterapie:

Prolínání příběhu v barvách. Učíme se vidět a vnímat svět barvami, zvuky, všemi smysly. Radujeme se z toho, že nám pod rukama něco vzniká. Jsme tvůrci.

 

Dramaterapie:

Poznáváme sami sebe. Naše bytí. Naši tvář, tělo a pohyby. To, jak se v různých situacích chováme a jak tím působíme na druhé. Vnímáme, jak důležité je vědět, jak se projevují naše pocity zevnitř i navenek, abychom se uměli vcítit do pocitů jiných lidí. Prvky dramaterapie zařazujeme zejména do preventivního programu školy.

 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT):

Učitel je pro žáky rovnoprávným partnerem uvnitř učící se komunity. Propojuje jazykové dovednosti dětí – čtení, psaní, mluvený projev a naslouchání. Podporuje žáky ve vyjadřování vlastního názoru a pomáhá jim formovat schopnost orientovat se v množství informací. Metoda RWCT je podrobněji popsána zde: Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Jsme rádi spolu...

Na škole mám ráda, že je hodně barevná a že se tady jenom neučíme. Třeba chodíme zpívat do domova seniorů, abychom udělali radost babičkám a dědečkům, kteří tam jsou. A vystupovali jsme už i na dětském oddělení v nemocnici. Líbí se mi, že nám diváci tleskají a že je to baví. Taky jsem ráda, že jsem v žákovském parlamentu, kde s ostatními přemýšlíme, co dobrého můžeme udělat pro spolužáky i pro sebe. Většinou jsou to nějaké akce jako třeba Valentýn nebo Talentmánie, kde společně zpíváme, tančíme a fandíme si.

Nikolka, 5. třída

Ve škole se mi líbí hlavně proto, že jsou tu fajn lidi. Ve třídě máme dobrý kolektiv, pomáháme si, kecáme a tak, prostě držíme spolu. Učitelé jsou taky dost v pohodě, mají hodně dobrých nápadů, jak se učit tak, aby to nebyla nuda. Nejvíc mě baví pracovky, protože můžu vyrobit něco použitelného a naučím se u toho spoustu praktických věcí, které se mi v životě budou určitě hodit. Jo a je super, že máme úplně nově vybavenou dílnu.

Michal, 8. třída

Jsme rádi spolu...

 

Školní družina

 

Jsme rádi spolu...

Ráno začínáme v 6:00 a po vyučování o půl dvanácté. Naše družina je takový pokojíček. Je plná hraček a místa na hraní. Můžeme si hrát spolu nebo každý sám, jak máme zrovna chuť. Taky s paní vychovatelkou pořádáme různé akce. Vyrábíme v dílničkách, kam můžou přijít i naši rodiče, chodíme spolu do kina a někdy v družině i spíme. Venku na zahradě rozvěsíme lampióny, zapálíme oheň, na kterém opékáme a vevnitř si pak hrajeme, tancujeme, koukáme se na film a pak si zalezeme do spacáků.

Milan, 6. třída

 

Reference:

 

Často ještě slýchávám, že se v našich školách učí postaru, že to děti nebaví a že je škola jen místem, kde to mají děti "vydržet". V MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Krnov je ale vše jinak. Už třetím rokem zde pomáhám učitelům zavádět metodu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Ve středu učení je při ní žák samotný a ne učitelův výklad anebo perfektně připravená prezentace k promítání. Jsou to postupy, které učí děti kriticky myslet, diskutovat mezi sebou, vyjasňovat si své myšlenky a postoje, učí je řešit problémy, objevovat, spolupracovat, rozdělovat si role. Učí je komunikovat své oprávněné požadavky klidně a dělat dohody, dává prostor pro poznávání svých silných stránek, potřeb, vzájemnou reflexi přínosů sebe a těch druhých při učení. Ukazuje, že chyba je příležitost k růstu. Je to učení, co učitele i žáky baví. Je to cesta, která připravuje děti smysluplně pro život. Tato škola je jednou z těch, které se vědomě začaly zabývat učením, aby jim i dětem dávalo smysl. A taky se zabývají klimatem, metodami a komunikací, které učení podporují.

Leona Mechúrová, lektorka RWCT / pedagog

Jsme rádi spolu...