Úřední deska

Školní vzdělávací programy jednotlivých škol jsou k dispozici k nahlédnutí ve sborovně každé školy.

Jak to u nás vypadá?