SŠ praktická

Naše škola nabízí zejména absolventům základních škol speciálních možnost pokračovat ve vzdělávání, a dále tak rozvíjet potřebné schopnosti a dovednosti použitelné v praktickém životě. Proto se u nás žáci učí, jak zvládat sebeobsluhu, domácí práce, přípravu pokrmů ve vybavené moderní kuchyňce a také práce zahradnické.

 

Střední škola praktická se nachází na Hlubčické ulici 249/9 v Krnově a každý rok otevírá dva obory:

 

Praktická škola jednoletá (78-62-C/01)

Jednoletý obor je určen pro absolventy základních škol speciálních. Žáci se tady učí dosahovat co největší možné míry samostatnosti a nezávislosti na druhých. Společně sdílíme radost z každého pokroku a úzce spolupracujeme s rodinami žáků. Vyučování vede speciální pedagog společně s asistentem. Obor je ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.

 

Praktická škola dvouletá (78-62-C/02)

Dvouletý obor je vhodný pro absolventy základních škol speciálních, případně absolventy běžných základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami. S žáky se zaměřujeme na zahradnické práce, rodinnou výchovu, ruční práce, vaření a práci s počítačem. Výstupem je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Absolventi tohoto oboru se mohou později uplatnit při pomocných pracích v zahradnictví, v zemědělství, výrobních podnicích nebo v sociálních službách.

Rodičům žáků, kteří z osobních důvodů nemohou dopravit děti do školy a zpět domů, nabízíme v Krnově a blízkém okolí možnost školního svozu. Ten probíhá každý den ráno a odpoledne ve smluvený čas.

Žáci střední školy praktické mají velkou chuť tvořit a na jejich práci je to znát. Výrobky pak sami prezentují na výstavách, kde se zároveň učí znát hodnotu své práce.

ZŠ speciální

 

Popisek obrázku 1
Popisek obrázku 2