O nás

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jako jediná škola na Krnovsku nabízí vzdělávání také žákům s těžkým postižením v kombinaci s rehabilitační péčí a návaznými službami. Zřizovatelem školy je Slezská církev evangelická a.v., která výkonem zřizovatelských funkcí pověřila Slezskou diakonii se sídlem v Českém Těšíně. Slezská diakonie v Krnově zřizuje další diakonické služby: denní stacionář Benjamín, poradnu rané péče Matana, sociálně-terapeutické dílny Effatha a sociální firmu Chrpa.

Díky těmto komplexním službám mohou lidé s handicapem kompenzovat své postižení a rozvíjet své schopnosti do té míry, aby obstáli v životě a nebyli pouze odkázáni na pomoc okolí. Mohou se sdružovat, setkávat se s kamarády a naplno žít.

 

Historie

Historie 01

Slezská diakonie "vstoupila" do města Krnov po povodních 1997 na pozvání tehdejšího vedení města - starosty Ing. Marka a Mgr. Ramazanové. Bylo jasné, že městu chybí zařízení, které by řešilo problematiku péče o lidi s postižením. Město za symbolický nájem na 30 let přenechalo diakonii povodní poničený objekt bývalých jeslí a mateřské školy na SPC N 54.

Od podzimu 1998 tady začal fungovat denní stacionář a po složitých jednáních ministerstvo školství souhlasilo se vznikem Církevní pomocné školy Krnov, která se otevřela pro 10 žáků dne 1.9.1999. Vyučování v prvním roce vedli 2 učitelé, 1 vychovatelka, s pracemi pomáhal také 1 civilkář.

Historie 02

Historie 03

Rodiče žáků jsme od začátku vnímali jako rovnocenné partnery a vždy jsme jim umožňovali prožívat radost z úspěchů dětí prostřednictvím společných akcí, které se během let staly příjemnou tradicí. Patří mezi ně například oslava dne matek (na snímku), velikonoční slavnosti, společné vánoční zdobení, ale také různé semináře, muzikoterapeutická setkání a sportovní akce.

Žáci a pracovníci naší školy se pravidelně zúčastňují veřejných akcí na podporu lidí s postižením, například Běhu Terryho Foxe, Běhu naděje, ale i dalších aktivit…například dnů sociálních služeb, dnů země a dalších. Snímek je z roku 2000.

Historie 04

Historie 05

Albertův diplom získal v roce 2002 žák Církevní pomocné školy Emil za svůj dokument "Emil" o životě lidí s postižením. Emil sám strávil dospívání jako klient ústavu sociální péče pro mentálně postižené. Do svých 19 let nechodil do školy a neuměl číst, ani psát. Bývalý ředitel Svatopluk Chlápek v něm ale rozpoznal talent a chlapce, který byl úředně označen jako "nevzdělavatelný", přijal jako žáka. Dnes umí nejen číst, psát a točit příběhy.

Mateřská škola speciální je od 1.9. 2006 alternativou klasických předškolních organizací. Děti, které neprospívají dobře ve velkých skupinách, mají možnost rozvíjet se v menším kolektivu s individuálním přístupem speciálního pedagoga.

Historie 06

Historie 07

Neoddělitelnou součástí vzdělávání dětí ve speciální škole je cvičení a rehabilitace. Díky tomu, že je škola na stejném místě jako denní stacionář Benjamín, mohou žáci využívat rehabilitační služby poskytované stacionářem a místnost Snoozelen. Takto mají veškerou potřebnou péči.

"Každý má právo na vzdělání," tato myšlenka stála za vznikem školy a provází ji stále. Výsledky mluví samy za sebe.

Historie 08

Historie 09

V létě roku 2011 se po dohodě s vedením města k Církevní pomocné škole připojila Základní škola Hlubčická a vznikla Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie. Žáci speciální školy z SPC N 54 se se svými spolužáky ze základní školy na Hlubčické ulici scházejí pravidelně na různých akcích. Příkladem je tento krásném duet Michala a Káji, kteří s písní "Ztrácíš" ukázali, že se všichni můžeme setkat v jedné melodii, v jednom příběhu.

S rokem 2014 přišel další milník v podobě otevření střední školy praktické, která po absolvování základní školy speciální přinesla možnost dále se vzdělávat v jednoletém a dvouletém oboru zaměřeném na dílenské práce, šití, přípravu jídel, úklid a rodinnou výchovu, studenti dvouletého oboru dostávají také lekce cizího jazyka, pracují na zahradě a na počítači.

 

A náš příběh pokračuje dál…

Historie 10

 

 

NÁŠ TÝM

O výchovu a vzdělávání žáků škol Slezské diakonie v Krnově se stará tým speciálních pedagogů, kteří mají odborné vzdělání a dále se zdokonalují v moderních přístupech a metodách výuky. Ve většině tříd jsou dětem k dispozici také asistenti pedagoga, kteří jim pomáhají během vyučování a zajišťují individuální péči.

Bezpečné prostředí individuální péče

V naší škole víme, že není důležité jen to, co se děti naučí z učebnic a pracovních listů, ale také atmosféra a bezpečné prostředí, které všechny děti potřebují ke svému růstu a co možná nejlepšímu rozvoji svých schopností. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami to platí několikanásobně. Jsme tak schopni vytvářet ve škole příznivé klima, které je základem pro posouvání hranic rozvoje našich žáků. Nedílnou součástí tohoto procesu je úzká spolupráce s rodiči žáků a také s externími odborníky z oblasti vzdělávání a výchovy dětí. Jsme tak schopni vytvářet ve škole příznivé klima, které je základem pro posouvání hranic rozvoje našich žáků. Nedílnou součástí tohoto procesu je úzká spolupráce s rodiči žáků a také s externími odborníky z oblasti vzdělávání a výchovy dětí.