Naše školy

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov nabízí možnost uceleného vzdělávání dětí se speciálními potřebami, proto najdete jednotlivé školy v Krnově (podle zaměření na stupeň postižení žáků) na třech pracovištích: mateřská škola speciální a základní škola speciální na SPC N 54, základní škola na Hlubčické 11 a střední škola praktická na Hlubčické 9.

 

Prostor pro náš příběh

Jsme škola, která připravuje žáky na skutečný život…

Naším cílem a posláním je předat v průběhu procesu vzdělávání našim žákům kompetence využitelné pro skutečný život mimo školní zdi. Vnímáme citlivě jedinečné potřeby každého dítěte a pracujeme s ním na základě individuálních vzdělávacích plánů.

Prakticky a realisticky pojatá výuka

Ruce

Výuka na základní škole Hlubčická 11 a ve dvouletém oboru střední školy praktické je zaměřena zejména na podporu zručnosti a samostatnosti žáků. Je zde proto větší počet hodin pracovních činností, dílenských prací, zahradnických prací, vaření a podobně. Učitelé zavádějí do výuky prvky muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, etické výchovy a zejména principy RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Kytky

V mateřské škole speciální, základní škole speciální a v jednoletém oboru střední školy praktické se zaměřujeme na rozvoj schopností žáků s mentálním a kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra pomocí nejnovějších speciálně pedagogických metod – alternativní a augmentativní komunikace, bazální stimulace, orofaciální stimulace, míčkování, prvky arteterapie a muzikoterapie a další. Ve spolupráci s denním stacionářem Benjamín mohou žáci využívat místnost Snoozelen a zejména kvalitní rehabilitační péči.

Místo pro každého

Jsme rádi spolu...Jsme rádi spolu...
...ale máme prostor být i sami sebou....ale máme prostor být i sami sebou.
Fandíme si.Fandíme si.
Pomáháme jeden druhému.Pomáháme jeden druhému.

Individuální přístup

Pomocné ruce jsou vždy tak blízko, jak je potřeba.Pomocné ruce jsou vždy tak blízko, jak je potřeba.
I když se někdy nedaří, je to v pořádku. Zkusíme to znovu.I když se někdy nedaří, je to v pořádku. Zkusíme to znovu.
Radujeme se společně z každého úspěchu.Radujeme se společně z každého úspěchu.