Prostor
pro náš
příběh

Tak trochu jiné školy...

Umíte si představit vzdělávání trochu jinak? Umíte si představit školu, kde učitelé děti inspirují k rozvíjení silných stránek a podporují je k překonávání rezerv, bez toho, aby je nutili učit se učebnice nazpaměť? Kde se připravují na skutečný život a učí se podle uznávaných metod kritického myšlení a osobnostně sociální výchovy? My vzděláváme děti se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem podpořit každého žáka tak, aby se mohl v životě co nejlépe uplatnit. Naše škola jako jediná v regionu nabízí ucelený systém vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zahrnuje mateřskou školu speciální, základní školu speciální, základní školu a střední školu praktickou.

Posláním naší školy je poskytnout dětem bezpečné a podnětné prostředí potřebné pro jejich kognitivní i osobnostní rozvoj. Zároveň klademe velký důraz na komunikaci a spolupráci s rodiči našich žáků a rovnocenné partnerství s ostatními školami v regionu, s městem Krnov a institucemi souvisejícími se vzděláváním dětí. Kvalitu výuky zajišťuje tým odborníků – speciálních pedagogů, kteří se dále vzdělávají a prohlubují tak své schopnosti a dovednosti pro práci s dětmi.

 

 

Logo MSKLogo MŠMTLogo Mládež v akciLogo Ovoce do školLogo 72 hodinLogo Recyklohraní

Jak to u nás vypadá?